CÔNG TY CP THANG MÁY VÀ CƠ KHÍ BÁCH KHOA Phiên bản Odoo 15.0+e

Thông tin về CÔNG TY CP THANG MÁY VÀ CƠ KHÍ BÁCH KHOA một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Back Khoa Elevator General
Stock Valuation Report
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
ReSet Draft Entries
Allow to reset to draft/cancel selected journal entries at the same time.
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
HR - Import Payslip
HR - Import Payslip
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Organize and plan your projects
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Chấm công
Kiểm soát thời gian làm việc của nhân viên
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Ngày nghỉ
Allocate PTOs and follow leaves requests
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Hỗ trợ
Theo dõi, ưu tiên và giải quyết các ticket của khách hàng
Hợp đồng thuê bao
Tạo hóa đơn định kỳ và quản lý gia hạn
Kế hoạch
Quản lý lịch làm việc của nhân viên
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Lĩnh vực dịch vụ
Lên lịch và theo dõi các hoạt động, thời gian và vật liệu
Phê duyệt
Tạo và xác nhận yêu cầu phê duyệt
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng
Quản lý vào ra
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Bảng lương
Quản lý hồ sơ biên chế nhân viên của bạn
Hợp đồng lao động

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam